خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی”نحوه صحیح گزارش نویسی”

برگزاری کلاس آموزشی ” نحوه صحیح گزارش نویسی”

مطابق اصول و استانداردهای ارسالی معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی در اتاق عمل

روز شنبه مورخ ۲۷ خرداد و ۱۰ تیر ۱۴۰۲