خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « آشنایی با داروهای ترالی احیا و برخورد با بیمار بدحال »

برگزاری کلاس آموزشی « آشنایی با داروهای ترالی احیا و برخورد با بیمار بدحال »

روز شنبه مورخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲