خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « اخذ رضایت آگاهانه »

برگزاری کلاس آموزشی « اخذ رضایت آگاهانه »

ویژه سوپروایزرها و سرپرستارها

روز شنبه مورخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ،ساعت ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس