خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی «اصول بهداشت حرفه ای » و « مدیریت خطر و بلایا»

برگزاری کلاس آموزشی «اصول بهداشت حرفه ای » و « مدیریت خطر و بلایا»

ویژه پرسنل درمانی روز پنج شنبه مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۲