خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی ( اصول بهداشت محیط)

برگزاری کلاس آموزشی ( اصول بهداشت محیط)

ویژه پرسنل خدمات دوشنبه مورخ 22 خرداد 1402