خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی «انما و نحوه صحیح انجام ان»

برگزاری کلاس آموزشی

«انما و نحوه صحیح انجام ان»

مورخ ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۲