خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی “اهمیت تغذیه”

برگزاری کلاس آموزشی ” اهمیت تغذیه ”

ویژه پرسنل اداری شنبه مورخ 6 خرداد 1402