خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی ایمنی بیمار

برگزاری کلاس آموزشی (ایمنی بیمار) ویژه پرسنل درمانی روز سه شنبه مورخ 19 اردیبهشت 1402 در سالن کنفرانس بیمارستان