خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی رژیم های بیمارستانی

برگزاری کلاس رژیم های بیمارستانی ویژه پرسنل پرستاری-مامایی شنبه مورخ 16 اردیبهشت 1402 در سالن کنفرانس بیمارستان.

مدرس: خانم کرامت