خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « مبانی کنترل عفونت »

برگزاری کلاس آموزشی « مبانی کنترل عفونت »

ویژه پرسنل درمانی

مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲