خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « مدیریت بحران و اصول بهداشت حرفه ای »

برگزاری کلاس آموزشی « مدیریت بحران و اصول بهداشت حرفه ای »

ویژه پرسنل درمانی و غیر رمانی

روز پنج شنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲