خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی «مدیریت زخم»

برگزاری کلاس آموزشی «مدیریت زخم»

روز سه شنبه مورخ ۵ دیماه ۱۴۰۲