خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی «مدیریت پسماند» ویژه پرسنل درمانی و مهمانداری

برگزاری کلاس آموزشی «مدیریت پسماند»

ویژه پرسنل درمانی و مهمانداری

روز شنبه مورخ ۹ دیماه ۱۴۰۲