خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی ( مدیریت پسماند)

برگزاری کلاس آموزشی ( مدیریت پسماند)

ویژه پرسنل درمانی دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت 1402