خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی  “هموویژلانس”  مورخ 10 خرداد

کلاس آموزشی  “هموویژلانس”

ویژه پرسنل پرستاری – مامایی

مورخ 10 خرداد 1403