خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « کلیات بهداشت محیط »

برگزاری کلاس آموزشی « کلیات بهداشت محیط »

ویژه پرسنل خدمات روز یکشنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲