خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی  «گزارش نویسی »

برگزاری کلاس آموزشی  «گزارش نویسی »

در اتاق عمل

روز شنبه مورخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲