خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « ۹ راه حل ایمنی بیمار »

برگزاری کلاس آموزشی « ۹ راه حل ایمنی بیمار »

ویژه پرسنل درمانی

روز شنبه مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲