خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی ” EEG ” ویژه کمک پرستارها

برگزاری کلاس آموزشی ” EEG ” ویژه کمک پرستارها

مورخ 31 اردیبهشت 1403 ساعت 7:30 در کلینیک