خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس آموزشی « MI  و مراقبت های پرستاری »

برگزاری کلاس آموزشی « MI  و مراقبت های پرستاری »

روز شنبه مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲