خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کلاس «اشنایی با فرمهای تزریق خون و نحوه صحیح تکمیل ان»

برگزاری کلاس «اشنایی با فرمهای تزریق خون و نحوه صحیح تکمیل ان»
ویژه پرسنل پرستاری-مامایی
روز دوشنبه مورخ ۲ مرداد