خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی(بلوک زایمان)

برگزاری کنفرانس درون بخشی(بلوک زایمان)

با موضوع «گزارش نویسی»

روز دوشنبه مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲