خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ارزیابی اولیه پرستاری

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( بخش سه) با موضوع « ارزیابی اولیه پرستاری و نحوه صحیح تکمیل فرم ان»

توسط آقای قندی مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰