خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (اورژانس)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (اورژانس)

با موضوع «کاربری امبوبگ»

ویژه پرسنل پرستاری

روز پنج شنبه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲