خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بخش دو ) با موضوع « مراقبت های پرستاری sleeve »

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش دو )

با موضوع « مراقبت های پرستاری sleeve »

روز سه شنبه مورخ ۵ دیماه ۱۴۰۲