خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( بخش دو ) با موضوع « TKA »

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( بخش دو )

با موضوع « TKA »

روز شنبه مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲