خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بخش سه ) با موضوع « مراقبتهای پرستاری در ابدومینوپلاستی »

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش سه )

با موضوع « مراقبتهای پرستاری در ابدومینوپلاستی »

مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲