خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( بخش یک ) با موضوع « دیابت بارداری »

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( بخش یک )

با موضوع « دیابت بارداری »

مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲