خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بخش یک) با موضوع « هموویژلانس »

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش یک)
با موضوع « هموویژلانس »
روز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲