خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( بخش ۲ ) با موضوع هموویژلانس

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( بخش ۲ )

با موضوع هموویژلانس

روز دوشنبه مورخ ۶ آذر ۱۴۰۲