خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( بخش ۳ ) با موضوع « هموویژلانس »

کنفرانس درون بخشی ( بخش ۳ ) با موضوع « هموویژلانس »

مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰