خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان ) با موضوع « NST »

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان )

با موضوع « NST »

روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲