خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان)

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان)

با موضوع « ارتباط موثر با مادر باردار»

مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۲