خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان )

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بلوک زایمان )

با موضوع « PPH »

روز سه شنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲