خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی فرایند تحویل و انتقال ایمن بیمار

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش دو) با موضوع « فرایند تحویل و انتقال ایمن بیمار به بخشهای ویژه»

توسط خانم شریعت پناه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح