خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی« نحوه صحیح تزریق سولفات منیزیم»

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش یک) با موضوع « نحوه صحیح تزریق سولفات منیزیم»

توسط خانم جعفری مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳  ساعت ۸ صبح