خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی« پره اکلامپسی و مراقبتهای آن »

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش یک ) با موضوع « پره اکلامپسی و مراقبتهای آن »

ویژه پرسنل مامایی

مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲