خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی کاربری الکتروشوک

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش یک) کاربری دستگاه الکتروشوک ویژه پرسنل پرستاری-مامایی روز پنجشنبه مورخ 18 خرداد 1402