خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی یک با موضوع « داروهای ترالی کد »

کنفرانس درون بخشی یک با موضوع « داروهای ترالی کد »

مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰