خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی CCU با موضوع «گزارش نویسی»

برگزاری کنفرانس درون بخشی CCU با موضوع «گزارش نویسی»

روز یکشنبه مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۲