خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( ICU ) با موضوع « هموویژلانس »

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( ICU )

با موضوع « هموویژلانس »

مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲