خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی ( NICU ) با موضوع « مراقبت های تسکینی مادران نوزادان بستری در NICU »

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( NICU ) با موضوع « مراقبت های تسکینی مادران نوزادان بستری در NICU »

روز یکشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲