خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (NICU) با موضوع « هایپوترمی و روشهای پیشگیری ان»

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU)

با موضوع « هایپوترمی و روشهای پیشگیری ان»

مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲