خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (NICU)

برگزاری کنفرانس درون بخشی ( NICU)

” تسهیل چالش های شیردهی نوزادان در معرض خطر ” ویژه پرسنل پرستاری – مامایی سه شنبه مورخ 9 خرداد 1402