خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی (NICU )

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU )

با موضوع «مراقبت از نوزاد در معرض خطر»

ویژه پرسنل پرستاری-مامایی

روز دوشنبه مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲