خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

کنفرانس درون بخشی

برگزاری کنفرانس درون بخشی (بخش سه )

با موضوع « گزارش نویسی »

مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲