خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989
آموزش

کنفرانس درون بخشی (NICU )

برگزاری کنفرانس درون بخشی (NICU ) با موضوع «مراقبت از نوزاد در معرض خطر» ویژه پرسنل پرستاری-مامایی روز دوشنبه مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

ادامه مطلب »