سیاست های آموزشی کارکنان در سال 1400

 

سیاست هدف روش اجرایی ابزار آموزش
توانمندسازی کارکنان در ارائه خدمات مراقبتی استاندارد و با کیفیت ·         افزایش رضایتمندی بیمار

·         افزایش ایمنی بیماران و کاهش خطا

·         افزایش دانش و مهارت کارکنان

·         به روز رسانی دانش و مهارت کارکنان

آگاه سازی ü      کلاس های آموزشی تکریم ارباب رجوع

و حقوق گیرنده خدمت

ü      کلاس آموزشی ایمنی بیمار

ü      آموزش پیام های هفتگی ایمنی

ü      راند ایمنی بیمار

ü      کلاس اموزشی با موضوع بیماری های شایع بخش ها و تجهیزات پزشکی

توانمندسازی کارکنان در خودمراقبتی جسمی ،‌روانی، عاطفی خود و خانواده ·         کاهش غیبت از کار

·         افزایش رضایتمندی کارکنان

·         افزایش ساعات کاری مفید پرسنل

·         افزایش سطح تعامل با همکاران

آگاه سازی ü      راه اندازی سیستم پرسش و پاسخ مجازی برای بیمار

ü      آموزشهای مدون بهداشت ، تغذیه ، کنترل عفونت ، بهداشت روان و ….

خودمراقبتی در حفظ سلامت و تغییر الگوی زندگی ·         بهبود شرایط جسمی کارکنان شامل تغذیه سالم

کاهش وزن ، کاهش مصرف دخانیات، اجتناب از رفتارهای پرخطر، الگوی خواب و استراحت منظم

·         افزایش رضایتمندی کارکنان

·         افزایش ساعات کاری مفید پرسنل

·         تغییر شیوه نگرش به زندگی

·         کاهش غیبت از کار

چک آپ های

دوره ای

آگاه سازی

راه اندازی سیستم پرسش و پاسخ مجازی برای بیمار

آموزشهای مدون بهداشت ، تغذیه ، کنترل عفونت ، بهداشت روان و ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *