خانه

English

نوبت دهی

منو

تهران، سئول، نبش زکی زاده، بیمارستان آرمان
تلفن تماس: 02141014
کدپستی: 1995863989

دکتر سید امین میرصادقی

دکتر سید امین میرصادقی

دکتر سید امین میرصادقی

رتبه برتر بورد تخصصی ارولوژی ایران

عضو انجمن جراحان اروپا و آسیا

عضو برتر انجمن نخبگان ایران

فارغ التحصیل از قلب ارولوژی ایران


تلفن تماس جهت سوالات و رزرو نوبت دهی 02141014

صفحه دکتر سید امین میرصادقی را به اشتراک بگذارید.

Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn