به نسخه موبایل بیمارستان آرمان خوش آمدید

فارسی   |   العربیه  |   English

خانه

اینستاگرام

منو

راهنمای بیماران جهت بستری شدن در بیمارستان آرمان

مراجعین محترم قبل از مراجعه در زمان تعیین شده، توجه کنید که مدارک زیر را به همراه داشته باشید.

مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان

  1.     دستور بستری توسط پزشک
  2.     داشتن مدرک شناسایی معتبر جهت تکمیل اطلاعات هویتی بیمار در برنامه پذیرش و تشکیل پرونده
  3.     جهت بیماران بخش زایمان، ارائه مدرک شناسایی معتبر همراه بیمار الزامی است.